Vrácení zboží a reklamace

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě, jak postupovat při reklamaci.

Možnost vrácení zboží

Zákony České republiky udávají možnost vrácení zboží zakoupeného přes internetový obchod (uzavření kupní smlouvy na dálku) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Zboží můžete vrátit v sídle naší společnosti, nebo zaslat na naší adresu.

Prosíme, uveďte zboží do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet a to nejpozději do 30 dnů od doručení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Stručný přehled vrácení zboží

  • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
  • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán následující pracovní den.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
  • Své peníze obdržíte zpět nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Reklamace

Reklamaci můžete osobně předat v sídle naší společnosti nebo zaslat na naší adresu. Společně se zbožím doložte doklad prokazující koupi zboží (faktura). Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.

Reklamace řešíme ihned po obdržení zboží, náhradou výrobku nebo opravou, nejpozději však do 30 dnů. Závada musí být oprávněná a nesmí být způsobená špatným zacházením.